EN
i216.ru
Naberezhnye_Chelny
Reviews, photos, rating

Naberezhnye_Chelny travel agents, tour operators

Sorting: rating | name | feedback | pageviews
★★★★★ reviews 0 hits 142
Riviera tour, travel agency The Republic of Tatarstan, city of Naberezhnye Chelny, St. Akhmetshina, 100, (the building of the showroom, "Newton", 2nd floor, office No. 202)
(8552) 470747, Fax: (8552) 470747
★★★★★ reviews 0 hits 77
New world, travel agency Naberezhnye Chelny, the complex 17A (SAB), 1 / naberezhnochelninskiy Prospekt, 7
(8552) 36-55-25, Fax: (8552) 46-89-91
★★★★★ reviews 0 hits 103
Astoria plus, travel company Naberezhnye Chelny, 1st complex, 7B / Rubanenko Blvd, 6B - 3rd floor
(8552) 39-13-99
★★★★★ reviews 0 hits 116
World of arthur tourism, travel agency Naberezhnye Chelny,
(8552) 31-65-63, 8-904-677-98-98, Fax: (8552) 39-53-20
★★★★★ reviews 0 hits 88
Hot tours, travel agency Naberezhnye Chelny, 6th complex, 1 / World Avenue, 50/15 - entrance from ul. Prospekt World
(8552) 39-57-67, (8552) 38-88-77
★★★★★ reviews 0 hits 83
Stagecoach, travel agency Naberezhnye Chelny, the 3rd complex, 19A / the World of street, 60A - 1 floor, entrance from the yard
(8552) 39-21-54, 8-927-047-02-05, Fax: (8552) 38-58-79

★★★★★ reviews 0 hits 106
Interbiznes, travel agency Naberezhnye Chelny, 30th complex, 18 / Moskovsky Prospekt, 159 - 31/ 2 floor
(8552) 59-80-80, Fax: (8552) 59-80-80
★★★★★ reviews 0 hits 180
Caravan-12, llc Naberezhnye Chelny, Avenue Hassan Tufan, 29 A of. 1
(8552) 39-10-70, 38-11-79, Fax: (8552) 39-10-70, 38-11-79
★★★★★ reviews 0 hits 91
Travel company resort, llc Naberezhnye Chelny, Boulevard Rubanenko, 153A / 1 complex, 1A - 11/ 3rd floor
(8552) 39-75-16, (8552) 39-75-17, Fax: (8552) 39-75-16, (8552) 39-75-17
★★★★★ reviews 0 hits 113
Miramar-tur, travel agency Naberezhnye Chelny, 44th complex, 3 / Pushkin, 14 - 1st floor
(8552) 52-48-05, Fax: (8552) 35-56-50
★★★★★ reviews 0 hits 123
Travel ariba Naberezhnye Chelny, street of Hydrobuilders, house 18A
450333
★★★★★ reviews 0 hits 81
Intercentre, travel agency Naberezhnye Chelny, 41 complex, 15A / Suyumbike prospect, 15A, 3rd floor
(8552) 51-88-55, Fax: (8552) 51-99-65
★★★★★ reviews 0 hits 100
Grand tour, travel agency the city of Naberezhnye Chelny, naberezhnochelninskiy Prospekt, 41 - 105/ 1 floor
(8552) 34-48-01, 8-917-395-91-38
★★★★★ reviews 0 hits 96
Freedom, travel agency Naberezhnye Chelny city, Hasan Tufan Avenue, 29B
(8552) 39-61-11, Fax: (8552) 39-51-11
★★★★★ reviews 0 hits 169
Toliman tours, travel agency Naberezhnye Chelny, Central (HPP), 87 - 2nd floor
(8552) 77-70-77, (8552) 70-51-42, Fax: (8552) 77-70-77, (8552) 70-51-42
★★★★★ reviews 0 hits 134
Vintage, travel agency Naberezhnye Chelny, Vakhitov Avenue, 20B - 2 floor, TC Panorama
0-48, (8552) 77-90-51
★★★★★ reviews 0 hits 264
Scarlet sails, travel agency Naberezhnye Chelny, 9 complex (HPP), 5A / Musa Dzhalil Avenue, 45A - 2 floor/ entrance from the street Musa Jalil Avenue
(8552) 71-00-09, (8552) 31-66-38
★★★★★ reviews 0 hits 79
Africa+, travel agency Naberezhnye Chelny, the 41-th complex, 4 / Suyumbike prospect, 21/33
(8552) 51-42-69

★★★★★ reviews 0 hits 101
Prime tour, travel agency Naberezhnye Chelny, Mira, 49 B, (5th floor. 23 office)
(8552) 58-80-31, Fax: (8552) 58-80-31
★★★★★ reviews 0 hits 98
Golden lagoon, travel agency Naberezhnye Chelny, the 37th complex, 8 / Chulman prospect, 43/23 - 11
(8552) 32-05-80, Fax: (8552) 32-05-80
★★★★★ reviews 0 hits 129
Real tour Naberezhnye Chelny,
39-00-45, 927-048-0698, 927-048-2726
★★★★★ reviews 0 hits 91
Ugra travel club Naberezhnye Chelny, 22 complex, 2 / Avtozavodskiy prospect, 22A - 101
(8552) 57-21-21, Fax: (8552) 57-21-60
★★★★★ reviews 0 hits 142
Travel agency yellow suitcase Naberezhnye Chelny, Ufa, K. Marksa str. 48/1
8(347)251-20-00
★★★★★ reviews 0 hits 135
Dejavu tour, travel agency Naberezhnye Chelny, 3 complex (HPP), 49 / Yamasheva Bulvar, 21 - 204/ 2 floor
(8552) 36-46-01, (8552) 78-00-96
★★★★★ reviews 0 hits 123
Ltd. technology center Naberezhnye Chelny, HPP B 9/3 (Musa Jalil, 55) entrance 5
76-02-76, 8-902-710-02-76, 77-41-50, Fax: 77-41-50
★★★★★ reviews 0 hits 94
The global Naberezhnye Chelny, Musa Dzhalil PR., 25 (HPP 2/10)
(855270-00-73), Fax: (8552)71-33-13
★★★★★ reviews 0 hits 194
Travel agency liberty Naberezhnye Chelny, PR. Syuyumbike, East Orange
+7 (8552) 395-111, 364-111
★★★★★ reviews 0 hits 102
Cruise, travel agency Naberezhnye Chelny, the complex 17A (SAB), 1 / naberezhnochelninskiy Prospekt, 7
8-927-494-95-29, Fax: (8552) 46-32-84
★★★★★ reviews 0 hits 88
Assorti-tur, travel agency Naberezhnye Chelny, 40-th complex, 15A / Belyaev, 45A - 11/ 3rd floor
(8552) 32-40-46, Fax: (8552) 34-99-56
★★★★★ reviews 0 hits 92
Hummingbirds, travel agency Naberezhnye Chelny, 47th complex, 31 / Vakhitova Avenue, 44/78
(8552) 54-56-91, (8552) 76-01-24, 8-917-259-72-20

★★★★★ reviews 0 hits 103
Coral vacation, travel agency, llc and realty Naberezhnye Chelny, the 16th complex, 9A - 3 floor
(8552) 39-15-25, (8552) 39-15-35, Fax: (8552) 39-17-37
★★★★★ reviews 0 hits 71
Master of rest, travel agency the city of Naberezhnye Chelny, naberezhnochelninskiy Prospekt, 10A - 2 the floor/ cafГ© Chikago
(8552) 32-90-32, 8-927-497-18-84
★★★★★ reviews 0 hits 105
Russian tourist, travel agency Naberezhnye Chelny, 1st complex, 16 / Boulevard Rubanenko, 12 - 207/ 2 floor
(8552) 36-89-09, 8-917-289-04-72
★★★★★ reviews 0 hits 67
Klf-tur, travel agency Naberezhnye Chelny, 11 complex, 1 / Suyumbike prospect, a 4 - entrance from the yard
8-917-882-20-20, 8-960-069-98-76, Fax: (8552) 34-55-05
★★★★★ reviews 0 hits 183
Sputnik travel agency Naberezhnye Chelny, 1st complex, 16 / Boulevard Rubanenko, 12 - 1 floor/ 3 entrance
(8552) 39-66-71, (8552) 39-66-72, Fax: (8552) 39-65-34
★★★★★ reviews 0 hits 81
Retur, travel agency Naberezhnye Chelny, 43/16, separate entrance from Pushkin street
8-9274448899, Fax: (8552) 32-70-74
★★★★★ reviews 0 hits 101
Two captains, travel agency Naberezhnye Chelny city, Hasan Tufan Avenue, 29B - 2 floor
(8552) 39-45-85, (8552) 38-40-36, (8552) 31-67-19
★★★★★ reviews 0 hits 280
Your world, travel agency Naberezhnye Chelny, Municipal, 36 (basement/ TD Arzan)
(8552) 333-395, 8-917-913-98-31
★★★★★ reviews 0 hits 71
Affordable tour, travel agency Naberezhnye Chelny, Moskovsky prospect, 140 - 404
(8552) 31-30-87, Fax: (8552) 39-72-68
★★★★★ reviews 0 hits 85
Coral vacation, travel agency, ltd. hermes tour Naberezhnye Chelny, 47th complex, 31 / Vakhitova Avenue, 44/78 - 1st floor
(8552) 53-65-01, Fax: (8552) 53-65-01

★★★★★ reviews 0 hits 102
Golden globe travel agency Naberezhnye Chelny, N. G., 26/18A (bldg.Shopping center Pace, 2nd FL.)
(8552) 35-82-93, 78-09-27
★★★★★ reviews 0 hits 117
The real tour travel agency Naberezhnye Chelny, Moskovsky Ave., 129/5 (4/09), TC "Jumba", 2 floor, office 3
39-00-45, +79270480698, +79270482726
★★★★★ reviews 0 hits 85
Festival of tourism, travel agency Naberezhnye Chelny, 6th complex, 1 / World Avenue, 50/15 - entrance from ul. Prospekt World
(8552) 39-24-14, Fax: (8552) 39-24-21
★★★★★ reviews 0 hits 83
Svetlana tur, travel agency Naberezhnye Chelny, 11th complex, 33 / Suyumbike prospect, 6 - 1st floor
(8552) 32-39-30, Fax: (8552) 32-22-23
★★★★★ reviews 0 hits 78
Created, travel agency Naberezhnye Chelny, Central (HPP), 85 - 3 entrance
(8552) 36-61-50, (8552) 36-63-91
★★★★★ reviews 0 hits 86
Leon-tour, travel agency Naberezhnye Chelny, the 28th complex, 10 / Avtozavodskiy prospect, 25
(8552) 57-59-48
★★★★★ reviews 0 hits 73
World tour travel agency Naberezhnye Chelny, St. Pushkin, 4 (45/05), floor 2, office 6
(8552) 36-36-26
★★★★★ reviews 0 hits 85
Tattersalls, travel agency Naberezhnye Chelny, 31 complex, 2 / Usmanova, 13 - floor 1/ entrance 2
(8552) 51-40-89, Fax: (8552) 51-37-54
★★★★★ reviews 0 hits 120
Suitcase, travel agency Naberezhnye Chelny, 30th complex, 22 / Boulevard Shishkinsky, 5 - 1st floor/ dyusshor Komsomolets
(8552) 32-80-51, 8-927-454-87-58, Fax: (8552) 59-49-13
★★★★★ reviews 0 hits 87
Island dreams travel agency Naberezhnye Chelny, 1st complex, 7G / Rubanenko Blvd, 6G - 2 floor/ 3 entrance
(8552) 39-58-59, Fax: (8552) 39-27-63

★★★★★ reviews 0 hits 91
Aerotrans tour, travel agency Naberezhnye Chelny, 8th complex (HPP), 32 / Musa Dzhalil Avenue, 58 - 11/ 3 floor of the shopping center Chelny
8-917-223-99-99, 8-951-899-08-88, Fax: (8552) 77-79-12
★★★★★ reviews 0 hits 120
Calypso, travel agency Naberezhnye Chelny, the 2nd complex, 5 / Moskovsky Prospekt, 149
(8552) 39-75-75, 8-917-878-22-99, Fax: (8552) 39-75-04
★★★★★ reviews 0 hits 63
Meridian, travel agency Naberezhnye Chelny, 1st complex, 7 - floor 5.5/ 3 entrance
(8552) 38-55-99, (8552) 36-77-87, 8-917-273-17-17
★★★★★ reviews 0 hits 79
Amigos travel, llc Naberezhnye Chelny, the 13th complex, 9 / Belyaev, 68 . entrance from ul. Belyaeva
927-24203018,(8552) 35-11-01, Fax: (8552) 35-11-01
★★★★★ reviews 0 hits 97
Pegas touristik, tour operator, office in naberezhnye chelny Naberezhnye Chelny, 45 complex, 16 / Suyumbike prospect, 61/2 - 1
(8552) 52-78-44, Fax: (8552) 52-78-84
★★★★★ reviews 0 hits 139
Around the world, travel agency Naberezhnye Chelny, the 37th complex, 8 / Chulman Avenue, 43/23 - 6/ 1 floor
(8552) 76-00-98, Fax: (8552) 53-10-50
★★★★★ reviews 0 hits 83
Chelny tour, travel agency Naberezhnye Chelny, the 18th complex, 10 / Vakhitova Avenue, 27 - 23/ 1 floor
(8552) 53-65-65, Fax: (8552) 53-65-65
★★★★★ reviews 0 hits 166
Tourist club, travel agency Naberezhnye Chelny, the 18th complex (SEB), 38 / Sarmanovsky tract, 48 - entrance from the yard
(8552) 46-29-04, 8-906-331-10-91, 8-917-394-81-15
Keywords for the heading Travel agents, tour operators: Elmir, company, tour, tourism, cruise, ticket, ticket, resort, Salavat, Russia, Ravil, travel, walk, representative, rest, organization, company, Alfi, Agency, air