EN
i216.ru
Naberezhnye_Chelny
Reviews, photos, rating

Naberezhnye_Chelny motels

Sorting: rating | name | feedback | pageviews
★★★★★ reviews 0 hits 104
Pearl, sanatorium Naberezhnye Chelny, Melekessky, 1
(8552) 70-66-46, (8552) 70-66-09, Fax: (8552) 70-83-05
★★★★★ reviews 0 hits 928
Kamaz, sanatorium-preventorium, jsc kamazzhilbyt Naberezhnye Chelny, 1st complex, 7G / Rubanenko Blvd, 6G - 4 entrance
(8552) 55-98-25, (8552) 55-98-22, (8552) 39-66-77, Fax: (8552) 39-68-20
★★★★★ reviews 0 hits 130
Rainbow sanatorium Naberezhnye Chelny, the Pine forest of the National Park lower Kama
(8552) 71-56-93, (8552) 71-62-85
Keywords for the heading Motels: the resort